Lietuviškai   |English   | Deutsch |  

http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/281646208471111.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/766913434666333.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/492963773721444.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586636281534555.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1631298888.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/265721stogas.jpg
Pradžia Naujienos 2010-03-15 2010 kovo 15 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis pagal priemonę „E-Verslas LT“

Naujienų archyvas

 

 

2010-03-15 2010 kovo 15 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis pagal priemonę „E-Verslas LT“
2010 m. Gegužės mėn. 11 d., Antradienis 20:11   

Projektas S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-227

Projekto pavadinimas - „UAB „Amberplastic“ efektyvumo ir produktyvumo didinimas, įsidiegiant kompleksišką verslo valdymo sistemą“

Projekto vykdytojas – UAB „Amberplastic“
Priemonė – pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-Verslas LT“

Uždavinys – skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau šiame skirsnyje vadinama – MVĮ) diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti.

Sutarties pasirašymo data – 2010 kovo 15 d.

Projekto vykdymo pradžia – 2009 m. gruodžio 1 d.

Projekto vykdymo pabaiga –2010 m. Gegužės 25 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 6 mėn.
Projekto vertė – 88 235,00 Lt
Paramos suma iš viso – 44 117,500 Lt
UAB „Amberplastic“ įnašas – 44 117,50 Lt


Projekto aprašymas – projekto tikslas - padidinti įmonės "Amberplastic" konkurencingumą, diegiant bei pritaikant prie įmonės poreikių visus įmonės procesus apimančią verslo valdymo sistemą. Projekto uždaviniai: a) nustatyti įmonės funkcinius reikalavimus verslo valdymo sistemai, informacinėms technologijoms b) efektyvinti ir optimizuoti įmonės procesus, įsigyjant, pritaikant ir įdiegiant verslo valdymo sistemą (VVS); c) optimizuoti procesus, Įsigyjant materialų turtą (serverį, lipdukų spausdintuvą, brūkšninių kodų skaitytuvus).

Įdiegtas kompleksiškas sprendimas elektroninėje erdvėje apims šiuos įmonės vidinius procesus:

Gamybos valdymas

Kokybės valdymas

Naujų produktų kūrimas

Pirkimų valdymas

Personalo valdymas

Pardavimų valdymas

Rizikos valdymas

Finansų valdymas.

Atsargų valdymas

 

Projekte bus susieti išoriniai procesai, susiję su tiekėjais, partneriais bei klientais:

Rinkodara

Užsakymų priėmimas

Tiekimas

Klientų aptarnavimas

Broko registravimas

 Projekto metu diegiamos ir modifikuojamos pagal UAB „Amberplastic“ poreikius VVS sukuriama pridėtinė vertė – sujungti į vieną elektroninę visumą, optimalūs, efektyviai valdomi įmonės procesai, duomenys realiu laiku, greitas ir paprastas operacijų suvedimo laikas, greitas ataskaitų, rodiklių generavimo laikas, nesidubliuojantys darbai, o tai yra augantis įmonės darbo našumo bei konkurencingumas. Projektas yra sudedamoji įmonės vykdomos strategijos dalis, todėl šis projektas suteiks įmonei sinerginį efektą, kurio pasėkoje augs eksportas, apyvarta, įmonės pelningumas.