Lietuviškai   |English   | Deutsch |  

http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/281646208471111.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/766913434666333.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/492963773721444.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586636281534555.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1631298888.jpg http://www.amberplastic.eu/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/265721stogas.jpg
Pradžia Naujienos 2010-03-15 2010 kovo 15 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis pagal priemonę „Procesas LT“

Naujienų archyvas

 

 

2010-03-15 2010 kovo 15 d. buvo pasirašyta ES paramos sutartis pagal priemonę „Procesas LT“
2010 m. Gegužės mėn. 11 d., Antradienis 20:09   

Projektas S-VP2-2.1-ŪM-03-K-01-042

Projekto pavadinimas - UAB „Amberplastic“ efektyvumo ir produktyvumo didinimas, diegiant integruotas kokybės (ISO9001), aplinkos (ISO14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (LTS1977) vadybos sistemas, specializuotą matavimų ir monitoringo sistemą

Projekto vykdytojas – UAB „Amberplastic“
Priemonė – pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas" VP2-2.1-ŪM-03-K priemonę „Procesas LT“

Uždavinys – skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti

Sutarties pasirašymo data – 2010 kovo 15 .

Projekto vykdymo pradžia – 2009 m. gruodžio 1 d.

Projekto vykdymo pabaiga –2010 m. Gegužės 25 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 6 mėn.
Projekto vertė – 58 000,00 Lt
Paramos suma iš viso – 29 000,00 Lt
UAB „Amberplastic“ įnašas – 29 000,00 Lt


Projekto aprašymas – projekto tikslas - padidinti įmonės "Amberplasitc" konkurencingumą, diegiant kokybės, aplinkos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemas bei integruojant ją su esama vadybos sistema. Projekto uždaviniai: a) Pasirengti integruotų vadybos sistemų diegimui pagal ISO standartus; b) Pasirengti  integruotų vadybos sistemų sertifikavimui pagal ISO standartus.

Projekto metu diegiama integruotos kokybės (ISO9001), aplinkos (ISO14001), darbuotojų saugos ir sveikatos (LTS1977) vadybos sistemos, specializuota matavimų ir monitoringo sistema (IVS). Bus sukurta specializuota įmonės valdymo sistemų metodika. Įmonė vykdys sertifikavimą, o tai užtikrins įmonės optimizuotus bei standartizuotus darbo procesus, jų sąveikas bei sklandų funkcionavimą. Įmonė planuoja diegtis verslo valdymo sistemą, kuri bus patogus įrankis kokybei valdyti, o tai prisidės prie IVS diegimo ir suteiks UAB “Amberplastic” sinerginį efektą, kurio pasekoje mažės įmonės sąnaudos, augs darbo našumas, eksporto apimtys, apyvarta, įmonės pelningumas ir konkurencingumas.